جنایات آل سعود ؛نوجوانی که به اعدام محکوم شد + عکس
پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

رژیم آل سعود یک نوجوان را به اعدام محکوم کرد.
علی بن محمد النمر متولد سال ۱۹۹۴ میلادی، از سوی دادگاه استیناف عربست