پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

شکارچی بزرگ در آسمان امن/  باوری که در نیروهای مسلح باور شد

"باور 373" علاوه بر توانایی د