پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

در این خبر ترفند حذف پیام هایی که به اشتباه در تلگرام ارسال شده است آموزش داده می شود.