پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

فردای عراق بعد از داعش چیست؟ این سوالی است که ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده است.

 
از تحرکات جدید سیاسیون مستعفی و بعضی از عشایر و معترضین استان الانبار و موصل و حویجه که در پ