پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

بر پنج گذرگاه مهم جهان مسلطیم
 دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش عصر امروز در دیدار هیات نظامی دانشجویان دانشگاه