پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

 ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه دولت ایالات متحده در یک مصاحبه آنلاین از واقعیت های جدیدی پرده برداشت.

به گزارش ایرنا، ادوارد اسنودن که از محل نا معلومی واقع