پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

هفته نامه تماشاگران امروز در گزارشی خبر داده است که برنامه دورهمی با اجرای مهران مدیری ، در بکی از قسمتهایش با ۲۰۰ اصلاحیه مواجه شده است.

 بر اساس گزارش این هفته نامه، همچنین به دست اندرکاران این برنامه گفته اند