پاتوق جوانان
سایت علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، دفاعی

 


وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور حکمی امیر سرتیپ حاتمی را به سِمَت جانشینی خود در این وزارتخانه منصوب کرد.

در مراسم تودیع و معارفه جانشین وزیر دفاع که در م